HomeRady a NávodyZbytky polystyrenu ze zateplování lze recyklovat, ale do žlutého kontejneru je neházejte

Zbytky polystyrenu ze zateplování lze recyklovat, ale do žlutého kontejneru je neházejte

-

O odpad ze zateplování se musí postarat jeho původce, tedy investor stavby nebo stavební firma.

Zbytky polystyrenu ze zateplování lze recyklovat.
Odřezky a zbytky expandovaného polystyrenu (EPS) ze zateplování staveb lze recyklovat. Zbytky třeba zanést na sběrný dvůr. Recyklovat se však může pouze čistý polystyren bez zbytků malty, lepidla, stěrky, tmelu a jiných nečistot. Upozornila na to předsedkyně Sdružení EPS ČR Marta Strapková.

„Odřezky a zbytky ze zateplování není dovoleno vhazovat do žlutých kontejnerů určených na plasty, je třeba je odnést na sběrný dvůr. Velmi důležité je zbavit polystyren zbytků malty, lepidla, stěrky, tmelu a jiných nečistot, protože recyklovat lze pouze čistý polystyren, „vysvětlila Strapková.

polévka, hrnec, žena, zápach, zkažené jídlo, odpad
ČTĚTE VÍCE
Co nepatří do kompostéru a kam se zkysnutí polévkou? Víte vytřídit odpad z kuchyně?
O odpad ze zateplování se musí postarat jeho původce, tedy investor stavby nebo stavební firma. Podmínky předávání odřezků a zbytků jsou specifikovány v obecně závazném nařízení každé obce. „Ve kterých městech lze odpad ze zateplování předat na sběrný dvůr a kde to zatím možné není, se dá zjistit i na mapě sběrných míst na webové stránce www.recyklujempolystyren.sk. Veřejnost se zde dozví i to, které sběrné dvory posílají EPS dále na recyklaci, „přiblížila Strapková. Třídění a recyklace odpadního polystyrenu ze zateplování nejsou aktuální povinné.

elektro, odpad, spotřebiče, třídění
ČTĚTE VÍCE
Jak se zbavit malých elektrospotřebičů, když doslouží? postupujte správně
Odpad ze zateplování lze na základě dohody přinést i recyklátor přímo do provozu nebo se s ním dohodnout na odvozu odpadu ze stavby. Někteří výrobci polystyrenu spolupracují přímo se stavebními firmami, které dům zateplují, a čistý polystyren bez nečistot odebírají přímo ze stavby a následně jej recyklují. Další možností je neznečištěné zbytky a odřezky ze zateplování vhodit do speciálních nádob před několika stavebninami, kam je umísťují někteří výrobci a odkud jejich odvážejí k dalšímu zpracování.

Expandovaný polystyrén tvoří z 98 procent vzduch, jeho recyklace je podle Strapkovej velmi jednoduchá. Po zrecyklovaného se může přidávat k primárnímu materiálu a znovu použít pro výrobu nových tepelně izolačních desek. Recyklovaný polystyren lze použít i na produkci polotovarů pro nábytkářský průmysl, výrobu kulis či keramiky. Přidává se také jako příměs k jiným stavebním materiálům, ze kterých se následně vyrábějí lehčené betony, zásypy, pálené cihly či izolační omítky. Použití recyklátu však není možné při výrobě nových obalových výrobků.

Mohlo by Vás zajímat

spot_img